22. Magiens Poetik

Den litterære fejden i 1831 mellem B.S. Ingemann og H.C. Ørsted i idehistorisk og filosofisk perspektiv.

Forlaget skriver:
Hensigten med denne bog er at give en skildring af B.S. Ingemanns livslange forhold til den hermetiske tradition i europæisk tænkning og litteratur og at påvise, hvorledes den enkelte tekst i forfatterskabet helt ned i detaljen er udformet i overensstemmelse med det religiøse og filosofiske helhedssyn, der overordnet styrer hans virksomhed som kristen og skønlitterær forfatter.
Udgangspunktet for undersøgelsen er den voldsomme polemik, der fulgte i hælene på eventyrromanen Huldregaverne, som Ingemann udgav i april 1831. Bogen vakte enorm opsigt og udlæste en langvarig strid, som især H.C.Ørsted tod del i. Polemikken kom ikke blot til at handle om Ingemanns forbitrelse over tyve års forfølgelse fra kritikerne Chr. Molbech og Peder Hjorts side, men blev et filosofisk og videnskabsteoretisk opgør mellem to af tidens største begravelser – fysikeren H.C.Ørsted og eventyr B.S.Ingemann.