21. Guldalderdrøm og genifeber

Essays fra romantikkens tid

Lektørudtalelse
Forfatter: Torben Wendelboe Ca. halvdelen af bogens artikler har været trykt før i andre sammenhænge, men det er værdifuldt, at de nu samles her med de nye i en belysning af romantikkens og romantismens ideer. Titlen relaterer til romantismens opgør med højromantikkens dyrkelse af det digteriske geni som guddommeligt talerør, tematikken udfoldes i et godt, hidtil utrykt portræt af Chr. Wilster. De ikke tidligere trykte artikler behandler videre bl.a. Ingemann og hans danskhed og tager med væsentligt perspektiv temaer op, der tidligere er behandlet hos Kofoed, ikke mindst i hans H.C.Andersen studier og i hans værk fra 1999 om Arabesken og dens æstetiske former. “Der er både klassicistiske, romantiske og modernistiske elementer i H.C.Andersens digtning (…)”, fastslår Kofoed. Han viser, at det arabeske hos Andersen ikke blot er litterære lån fra f.eks. Baggesen men også en egen åndsform. “Arabesken er et kort stykke prosa, som fantasien væver sammen til et mønster på tværs af tid og sted. Den er et stort eksperiment med sprængning af kategorierne tid, rum og kausalitet”. Kofoed fremhæver bl.a. Fodreise…, 1829 og Billedbog uden billeder, 1839, som centrale til denne forståelse i dette værk, der altså knytter sig tæt til de tidligere med anvendelse som disse