Kategori: B.S Ingemann

40. B.S. Ingemann som eventyrdigter

(Ingemann Selskabets skriftserie, nr. 13) Om B.S. Ingemanns (1789-1862) eventyrdigtning, som rækker fra den fantastiske fortælling til det allegoriske kunsteventyr og den esoteriske eventyrroman. Ingemanns eventyrdigtning er sammensat og mangfordig i flere henseender. Grundstammen er den fantastiske fortælling, der med afsæt i hverdagen strækker sig til eventyrets fantasiverden og den dæmoniske åndeverden. Eventyret er for [...]

37. Grundtvig og Ingemann – et venskabs historie

Tilbage En venskabs historie om det 40 år lange venskab mellem N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og B.S. Ingemann (1789-1862). Lektørudtalelse Marianne Majgaard Jensen Anvendelse/målgruppe/niveau Denne bog er først og fremmest til teologer og litterater Beskrivelse Grundtvig og Ingemann var venner i 40 år trods store forskelle i deres holdninger til litteratur, teologi, samfund og politik. Det [...]

36. De fire elementers poetik

Tilbage De fire elementer er en betegnelse for de grundstoffer som verden ifølge den græske naturfilosofi er opbygget af. Ild, luft, jord og vand udgør disse elementer og de har spillet en meget væsentlig rolle som strukturdannende og symbolbærende faktorer i den europæiske billedkunst og litteratur. Også i dansk litteratur har de været af stor [...]

32. Esoterismen i dansk litteratur

Bogen består af seks artikler, der kredser om B.S. Ingemann, H.C. Andersen og Henrik Pontoppidan, "alle tre store hermetikere, og hermetiske ideer findes overalt i deres litterære værker" Lektørudtalelse Forfatter: Marianne Majgaard Jensen Anvendelse/målgruppe/niveau. Til inspiration for studerende i litteraturfag på videregående uddannelser. Beskrivelse: Esoterisk og hermetisk (ses som synonymer) bruges om hemmelig og kontroversiel [...]

30. Morgen- og aftensange – B.S. Ingemann

(B.S. Ingemann-Selskabets skriftserie, nr. 9) De mest kendte og elskede morgen- og aftensange af B.S. Ingemann er samlet i denne bog, ledsaget af en af de mest fremtrædende danske billedkunstnere Maja Lisa Engelhardt. Det er sange som ”Lysets Engel gaar med Glands”, ”Nu titte til hinanden de favre Blomster smaa”, Nu Vaagne alle Guds Fugle [...]

28. Min hjertelskede ven

(B.S. Ingemann-Selskabets skriftserie, nr. 8) Venskabet mellem Ingemann og Blicher - en dialog ved Erik Harbo og Niels Kofoed samt udvalgte digte og 23 breve fra Blicher til Ingemann 1817-1839 Der er bevaret ca. 400 breve i alt fra Blichers hånd. De 23 breve til B.S. Ingemann udgives her tillige med en dialog om venskabet [...]

24. B.S. Ingemann: Skyhimlen eller den Luke-Howardske Skyformationslære

Disse digte er ægte børn af den romantiske naturpoesi og fortjener derfor at genudgives. Forlaget skriver: Tematisk set udgør de fire, klassiske elementer: Jorden, vandet, luften og ilden nogle fælles udgangspunkter for den europæiske billedkunst, musik og digtning. I denne henseende er digteren B.S. Ingemannen helt central skikkelse. Med sin lille afhandling om Skyhimlen betragtet [...]

22. Magiens Poetik

Den litterære fejden i 1831 mellem B.S. Ingemann og H.C. Ørsted i idehistorisk og filosofisk perspektiv. Forlaget skriver: Hensigten med denne bog er at give en skildring af B.S. Ingemanns livslange forhold til den hermetiske tradition i europæisk tænkning og litteratur og at påvise, hvorledes den enkelte tekst i forfatterskabet helt ned i detaljen er [...]

18. B.S. Ingemann: Tassos Befrielse

Romantisk dramatisk digt om det unge, men udbrændte og utilpassede italienske digtergeni Torquato Tasso (1544-1595) og hans tragiske skæbne. Lektørudtalelse Forfatter: Kent Skov Genudgivelse af et af B.S. Ingemanns for almenheden glemte, men efter litterært kyndiges mening oversete dramatiske digtværker fra 1819. Det dramatiske digt, der som genre stort set ikke findes i dag i [...]

17. B.S. Ingemann: Dronning Margrete

Et historisk digt i 10 sange. Historisk helte-epos fra 1836 om Kalmarunionen og Nordens samling i 1397 med dronning Margrete den Første som samlingspunkt. Poesi og dramatik fra og om en tid med nationalromantikken i højsædet. Køb forgår gennem B.S. Ingemann-Selskabet. Køb Kategorier August Strindberg B.S Ingemann Digte Essays Forelæsninger Fortolkninger Goethe Grundtvig H.C Andersen [...]