18. B.S. Ingemann: Tassos Befrielse

tassos-befrielse_cmyk

Romantisk dramatisk digt om det unge, men udbrændte og utilpassede italienske digtergeni Torquato Tasso (1544-1595) og hans tragiske skæbne.

Lektørudtalelse
Forfatter: Kent Skov
Genudgivelse af et af B.S. Ingemanns for almenheden glemte, men efter litterært kyndiges mening oversete dramatiske digtværker fra 1819. Det dramatiske digt, der som genre stort set ikke findes i dag i datidens form, havde sit højdepunkt i romantikken med Oehlenschläger som hovedeksponent.
Genudgivelsen af Tassos Befrielse skal derfor nok også ses i sammenhæng med guldalderkunstens genopblomstring lige nu. Ingemann færdiggjorde og oplæste dramaet under en dannelsesrejse 1818-19. Det blev imidlertid aldrig opført, selv om det udgør højdepunktet i Ingemanns dramatiske karriere, der afsluttedes brat, da han tiltrådte som rektor ved Sorø Akademi.
Værket har nøjagtig den højstemte og arkaiske patos, som vi forbinder med den tids digtning. De læsere, der formår at læse bag om det romantiske formsprog finder imidlertid en indfølt og reflekteret psykologisk tragedie om det unge, men udbrændte og utilpassede autentiske italienske digtergeni Torquato Tasso (1544-1595), som bl.a også Goethe og H.C. Andersen har behandlet. Alligevel må udgivelsen siges fortrinsvis at have appel til bibliotekernes litteraturhistorisk interesserede og studerende til forskel fra de senere kendte nationalromantiske romaner.