Biografi

Niels V. Kofoed

– Professor emeritus, dr. phil.

Niels Vilhelm Kofoed (1930-2016) var en meget markant, anerkendt og produktiv litterat. Ved siden af et livslangt virke som underviser ved både danske og udenlandske universiteter efterlader han sig et imponerende litteraturvidenskabeligt forfatterskab: 45 bøger samt et stort antal videnskabelige artikler om danske forfattere og deres værker er det blevet til. Adskillige af hans afhandlinger står som hjørnesten i litteraturforskningen.

Ikke mindst hans studier i H.C. Andersens forfatterskab har haft en væsentlig betydning for forståelsen af vores nationaldigter, ligesom hans mange værker om B.S. Ingemann, Grundtvig, Henrik Pontoppidan, Kaj Munk m.fl. har været skelsættende.

Niels Kofoeds indsats i dansk litteraturforskning må betegnes som enestående, og hans navn og ry er nået langt ud over landets grænser. Det betød bl.a., at Niels Kofoed blev kontaktet fra hele verden og ofte opsøgt på bopælen i Holte af udenlandske kolleger, eksperter og medier og spurgt til råds og interviewet om dansk litteratur i almindelighed og H.C. Andersen i særdeleshed.

Ikke mindst i forbindelse med H.C. Andersens 200 års dag i 2005 var der international rift om Niels Kofoed: Han bl.a. blev inviteret til at holde foredrag på Sorbonne i Paris, på universitetet i Athen, Hamburg, Stockholm m.v. og optrådte som ekspert på alverdens TV-stationer bl.a. det statslige kinesiske TV.

Niels Kofoed blev født på Christianshavn i 1930 og cand.mag. i dansk og fransk fra Københavns Universitet i 1955. Umiddelbart efter rejste han til Sverige, hvor han i ca. 11 år var lektor i dansk ved universiteterne i Stockholm og Lund. I 1966 kom Niels Kofoed til Århus Universitet, hvor han året efter blev dr.phil. på afhandlingen ”Studier i H.C. Andersens Fortællekunst”. Efter et ophold på Odense Universitet blev Niels Kofoed tilbudt et professorat ved University of Washington i Seattle, USA.

Efter hjemkomsten fra USA i 1972 blev Niels Kofoed studielektor ved Københavns Dag- og Aftenseminarium, hvor han virkede som studielektor indtil sin pensionering.

Ud over sit store videnskabelige forfatterskab har Niels Kofoed også fået udgivet en række skønlitterære værker, ligesom han i en årrække var fast anmelder af faglitteratur ved DR, Berlingske Tidende og Kristeligt Dagblad. Niels Kofoed var desuden en utrættelig formand for B.S. Ingemann-Selskabet lige indtil sin død.

Niels Kofoed nåede at fejre diamantbryllup i maj 2014 med sin hustru og livs store kærlighed, Inger, inden hun afgik ved døden i november. Han nåede også at få udgivet to digtsamlinger skrevet til hende, ”Den ensomme Pan” og ”Digte 2009”, der bl.a. fik følgende anmeldelse ved udgivelsen: ”Tidløs, klassisk poesi, der tåler sammenligning med selv store danske digtere”.

Selv pryder Inger Kofoed forsiden på bøgerne i form af nogle af billedhuggeren Gerhard Hennings pragtfulde skulpturer, som hun stod model til.