Niels Vilhelm Kofoed

previous arrowprevious arrow
niels_kofoed
Niels V. Kofoed
ET LIV MED
LITTERATUR
0-andersen
THE MAN AND HIS WORKS

It depicts him as the genius and deeply
peculiar person he was, for better or worse, and
reviews and interprets his most famous fairy
tales. If he had known that his fairy tales would
be read all over the world, he would hardly
have been surprised. He was convinced that
his talent warranted worldwide fame, and that
his dreams would come true to the extent that
they would continue to captivate his readers
for centuries to come.

THE MAN AND HIS WORKS
1-ditlevsen
Image is not available

I Tove Ditlevsens Forfatterskab
Skønt Tove Ditlevsen (1917-1976) hører til blandt 1900-tallets bedste og mest læste danske forfattere, er hendes store forfatterskab aldrig blevet genstand for videnskabelig udforskning i egentlig forstand. Det har været hendes person og privatliv samt hendes karriere, som hidtil har stået i centrum for publikums interesse og bevågenhed. Af denne grund har jeg valgt at koncentrere mig om at give en sammenhængende fortolkning af forfatterskabet i hele dets mangfoldighed af romaner, noveller, selvbiografier og digte.

STIL OG TEMA
2-blixen
Image is not available

Selv om Karen Blixens liv er blevet fortalt i mange bøger, så er der aldrig blevet skrevet en bog om hendes samlede, litterære produktion.
Jeg har derfor sat mig for at give en gennemgang og fortolkning af alle hendes værker ud fra det overordnede synspunkt: Karen Blixens fortællekunst.

Karen Blixens
Fortællekunst
3-kbh-bombardement
Image is not available

Hovedafsnittet er elleve beretninger af kendte danske forfattere hvoraf tre – Blicher, Ingemann og Carsten Hauch – deltog aktivt i forsvaret af hovedstaden. Desuden er der tekster af Chr. Winther, Grundtvig, Oehlenschlæger og Ingemanns hustru, maleren Lucie Mandix.
Bogen er gennemillustreret med farvebilleder af selve bombardementet og desuden forsynet med portrætter af de enkelte forfattere.

Københavns
bombardement 1807
4-grundtvig-ingemann
Image is not available

Et venskabs historie

Om det 40 år lange venskab mellem N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og B.S. Ingemann (1789-1862).

Grundtvig og Ingemann
5-bs-ingemann
Image is not available

Eventyret er for Ingemann den vigtigste genre i den romantiske digtning, og det går som en rød tråd gennem hele hans forfatterskab.
Hans forbilleder lå imidlertid ikke i det barnlige folkeeventyr, men må findes hos samtidens tyske digtere som f.eks. E.T.A. Hoffmann og Ludwig Tieck.
Hans eventyr rækker fra den fantastiske fortælling til den allegoriske kunsteventyr og den esoteriske eventyrroman.

B.S. Ingemann
Som Eventyrdigter
6-paludan
Image is not available

Der findes ikke nogen egentlige monografi, som giver en dækkedende gennemgang af hans romaner og en general karakteristik af hans placering i den danske litteratur.

Denne mangel har jeg forsøgt at afhjælpe med den foreliggende bog.

Selv om Jacob Paludan (1896-1975) er en af Danmarks store forfattere i det 20'ende århundrede, er den kritiske litteratur om hans forfatterskab ganske lille.
Der findes ikke nogen egentlige monografi, som giver en dækkedende gennemgang af hans romaner og en general karakteristik af hans placering i den danske litteratur.
Denne mangel har jeg forsøgt at afhjælpe med den foreliggende bog.

JACOB PALUDAN
7-pontoppidan
Image is not available

- 150 år

Seks foredrag/artikler om Henrik Pontoppidan (1857-1943) og hans værk.

Henrik Pontoppidan
Fortællingens mester
8-den-store-europæer
Image is not available

I løbet af sit liv foretog H.C. Andersen ca. 30 udenlandsrejser, som alle – bortset fra hans rejse til Mellemøsten i 1841 – gik til et eller flere europæiske lande.
Hans kendskab til Europa var uden sidestykke i samtiden, og selv om rejselivet dengang var besværligt, skyede han ingen anstrengelser eller farer.
At rejse var et eksistentielt vilkår for ham. Livet selv var en rejse, og han var en rejsende mod udødeligheden

H.C. Andersen
Den store europæer
9-et-livsvarigt-venskab
Image is not available

Det gode venskab bygger ikke altid på ligestilling eller ligeværd, men snarere på en aldersforskel mellem en ældre – ofte faderlig – og en yngre, der sønligt tager imod.
Hvad den ældre deler ud af erfaring til den yngre, får han tilbage i taknemmelig beundring.
Denne form for venskab forudsætter en indre balance hos den ældre.
Han må dele ud af sin erfaring uden smålig jalousi. Det kunne B.S. Ingemann, og derfor er…

Et livsvarigt venskab.
H.C. Andersen og B.S. Ingemann
next arrownext arrow