27. Københavns bombardement 1807

Københavns bombardement 1807 – Danske digteres øjnevidneskildringer

 

Bogen indeholder en historisk indledning om den politiske situation i årene omkring 1800, en beskrivelse af Slaget på Rheden 1801, bombardementet i 1807 og bortførelsen af den danske flåde til England.

Hovedafsnittet er elleve beretninger af kendte danske forfattere hvoraf tre – Blicher, Ingemann og Carsten Hauch – deltog aktivt i forsvaret af hovedstaden. Desuden er der tekster af Chr. Winther, Grundtvig, Oehlenschlæger og Ingemanns hustru, maleren Lucie Mandix. Bogen er gennemillustreret med farvebilleder af selve bombardementet og desuden forsynet med portrætter af de enkelte forfattere.

Lektørudtalelse
Carsten Güllich-Nørby

Anvendelse/målgruppe/niveau
September 2007 er det 200 år siden Københavns bombardement, og antologien med danske digteres øjenvidneskildringer er guf for historisk interesserede. Til opgavebrug fra folkeskoleniveau.

Beskrivelse
Niels Kofod fortæller i sit forord: “At lade en række danske digtere og kunstneres øjenvidneskildringer af krigens hektiske dage samle i en bog af ord og billeder er derfor en nærliggende idé… ” Og det er en mangenuanceret buket af maleri, poesi og prosa fra danske guldalderpersonligheder. Blicher, Ingemann og Hauch deltager i Københavns forsvar. Her skriver Carsten Hauch (1790-1872) bl.a.: “To Livjægere bleve saarede i Nærheden af mig, jeg saae dem bringes bort, badede i deres Blod”. Blicher (1782-1848) var som student ligeledes med i forsvaret. I antologien fortæller han om sin rejse hjem til Jylland efter de blodige begivenheder. Lucia Mandix Ingemann (1792-1868), der var en af Danmarks første kvindelige billedkunstnere, og i øvrigt gift med samledigteren, som altså deltog i forsvaret, fortæller om krigen 1807 set med kvindeøjne. Der er fx også et indlæg fra Christian Molbech (1783-1857), kritiker og bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek. Om ham står i en præsentation, at “Han var kendt for sit vrantne og sure væsen”. Han var så heller ikke selv med i forsvaret

Sammenligning
Et opslag i basen giver mange nye artikler i 200-året for bombardementet, og der er flere nyere bøger, fx: København 1807 : belejring og bombardement

Samlet konklusion
Unik bog med historiske, digteriske øjenvidneskildringer