Bibliografi

1. Grundtvig som Selvbiograf, 1954

2. Kierkegaard: Forførerens Dagbog, 1959

3. H.C. Andersen: En antologi, 1960

4. Hovedlinjer i dansk litteratur, 1962

5. Studier i H.C. Andersens Fortællekunst, 1967

6. Friheden i europæisk belysning, 1967

7. Myte og intellekt, 1968

8. H.C.Andersen. En biografi, 1968

9. Den nostalgiske dimension, Harald Kiddes Helten, 1980

10. Henrik Pontoppidan. Anarkismen og demokratiets tragedie, 1986

11. Litterære skæbnetydninger, 1989

12. Et livsvarigt venskab. H.C. Andersen og B.S. Ingemann, 1992

13. Grundtræk af en europæisk poetik, 1994

14. Den ukendte Ingemann, 1994

15. Kaj Munk og Bertolt Brecht. Kap. i Kaj Munk, dansk rebel og inspirator, 1995

16. H.C. Andersen, Den store europæer, 1996

17. B.S. Ingemann: Dronning Margrete, 1997

18. B.S. Ingemann: Tassos Befrielse, 1998

19. Arabesken og dens æstetiske former, 1999

20. Forstår vi, hvad vi siger i Øresundsregionen? 2000

21. Guldalderdrøm og genifeber, 2001

22. Magiens poetik. Ingemann og H.C. Ørsted, 2002

23. Udkast til en politisk didaktik, 2003

24. B.S. Ingemann: Skyhimlen eller den Luke-Howardske Skyformationslære, 2004

25. H.C. Andersen og Goethe, 2005.

26. Løvens Bastion. Foredrag og essays fra H.C. Andersen-året. 2006

27. Københavns Bombardement 1807 – danske digteres øjenvidneskildringer, 2007

28. Min hjerteelskede Ven, Venskabet mellem Ingemann og Blicher, 2007

29. Fortællingens Mester – Henrik Pontoppidan 150 år, 2007

30. Ingemanns Morgen- og Aftensange, Gyldendal 2008

31. Den ensomme Pan, digte, 2009

32. Esoterismen i dansk litteratur, 2009

33. Digte, 2009

34. Fire Skuespil, 2009

35. Københavnerdrenge i krigens skygge, 2010

36. De fire elementers poetik, 2011

37. Grundtvig og Ingemann – en venskabshistorie, 2012

38. Tre skuespil, 2012

39. August Strindberg – liv og værk, 2012

40. B.S. Ingemann som eventyrdigter, 2012

41. Stil og tema i Tove Ditlevsens forfatterskab, 2013

42. Karen Blixens fortællekunst, 2014

43. Jacob Paludan – Ambivlensens Digter, 2015

44. HANS CHRISTIAN ANDERSEN – THE MAN AND HIS WORKS, 2017

1. Kierkegaards romaner. En anmeldelse
af Aage Henriksens disputats, 10 sider.
Kierkegaardiana 1955

2. Poetry and the Critical Dilemma. Trykt i
Orbis Litterarum, København 1958.

3. Martin Andersen Nexø:
Ditte Menneskebarn, drejebog til filmen
udgivet til undervisningsbrug.
Folkeuniversitetet, Stockholm 1960

4. Registrant over Grundtvigs papirer,
bd.XXI, bd.XX11 og dele af bd.XXV.
Udgivet af Grundtvig-Selskabet 1954-62

5. Goethes indflydelse på den unge
H.C. Andersen – Anderseniana 1965

6. Nogle faldgruber i dansk-svensk
sprogbrug. 1968

7. Frihedens dilemma. Trykt i Synspunkter i Konservatismen – Vendelkær 1968

8. Kunst og politik. En fortolkning af H.C. Andersens eventyr Nattergalen.
Rapport fra Nordisk Institut. Odense
Universitet 1974

9. Frihed? – Hvorfor? – Hvordan? 1980

10. Color Symbols in Hans Christian Andersen´s early Production.
Anderseniana 1981

11. Revision des Expressionismus. Trykt i Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung.
Hinstorff Verlag, Rostock 1982

12. Genreproblemet i Billedbog uden Billeder. Anderseniana 1983

13. Forstår vi hvad vi siger i Öresundsregionen?
1. udg. Hovedstadsrådet, 1982-1983

14. Prosaskitse og arabesk.
Trykt i Kortprosa i Norden –
Odense Universitetsforlag 1983.
15. Myten og det mytiske hos Søren
Kierkegaard – Danske Studier 1983

16. Grundtvig som mytolog og historiker.
Dobbeltforedrag i anledning af 200-året
for Grundtvigs fødsel. Tidsskriftet
Kalejdoskop 1984.

17. N.F.S. Grundtvig et l´histoire de
l´enseignement populaire au Danemark.
Foredrag holdt i Det danske Selskab
1984.

18. Forstår vi hvad vi siger i Øresundsregionen?
Faldgruber i dansk-svensk sprogbrug.
Hovedstadsrådet 2. udg. 1986

19. H.C. Andersen og B.S. Ingemann.
Et kapitel af deres venskabs historie.
Anderseniana 1989

20. Hans Christian Andersen and the European Literary Tradition. In: Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft.
Amsterdam 1996

21. The Arabesque and the Grotesque – Hans Christian Andersen decomposing the World of Poetry. A Poet in Time.
Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference 1996.
Odense University Press, 1999

22. Forstår vi, hvad vi siger i Øresundsregionen? Causeri om faldgruber i dansk-svensk sprogbrug.
2000

23. Huldre-Gaverne eller Ole Navnløses Levnets-Eventyr fortalt af ham selv.
Den litterære fejde mellem Ingemann og H.C. Ørsted i 1831. Trykt i Krydsfelt.
Golden Days 2000.

24. The Story of Ole Anonymous, told by himself. Intersections.
Art and Science in the Gold Age.

25. Om B.S. Ingemann og skyformationslæren.
Ingemanns afhandling: Skyhimlen eller den Luke-Howardske Skyformationslære betragtet som Billedform for Naturpoesien, udgivet med indledning og noter i ”Himlens Spejl” – skyer og vejrlig i dansk maleri 1770- 1880. Fyns Kunstmuseum og Storstrøms Kunstmuseum.
Odense 2002.

26. H.C. Andersen et Goethe. Présence de
l´alchimie dans le roman ’Improvisateur.
Trykt i Etudes Germaniques nr. 4 ,
festskrift til Regis Boyer med titelen
Hans Christian Andersen, Paris 2003,
25 sider.

27. De Dødes Rige som Tristan og Isolde
fortælling, i alt 24 sider. Trykt i Undergangens
Angst – De Dødes Rige.
Pontoppidan-Selskabets skriftserie
bind 1. 2004

28. Den religiøse fritænker. Nogle erkendelsesmæssige
antinomier i romanen At
være eller ikke være.Trykt i Andersen og
Gud. Teologiske læsninger i H.C. Andersens
forfatterskab,s. 81-99. 2004.

29. Dyndkongens Datter og Ægyptianismen.
Trykt i H.C.Andersen. Modernitet og
Modernisme, Amsterdam 2006

Bøgerne præsenteres i omvendt kronologisk orden med seneste udgivelse først.

Sorter efter kategori: