Kategori: Henrik Pontoppidan

36. De fire elementers poetik

Tilbage De fire elementer er en betegnelse for de grundstoffer som verden ifølge den græske naturfilosofi er opbygget af. Ild, luft, jord og vand udgør disse elementer og de har spillet en meget væsentlig rolle som strukturdannende og symbolbærende faktorer i den europæiske billedkunst og litteratur. Også i dansk litteratur har de været af stor [...]

32. Esoterismen i dansk litteratur

Bogen består af seks artikler, der kredser om B.S. Ingemann, H.C. Andersen og Henrik Pontoppidan, "alle tre store hermetikere, og hermetiske ideer findes overalt i deres litterære værker" Lektørudtalelse Forfatter: Marianne Majgaard Jensen Anvendelse/målgruppe/niveau. Til inspiration for studerende i litteraturfag på videregående uddannelser. Beskrivelse: Esoterisk og hermetisk (ses som synonymer) bruges om hemmelig og kontroversiel [...]

29. Fortællingens mester – Henrik Pontoppidan 150 år

Seks foredrag/artikler om Henrik Pontoppidan (1857-1943) og hans værk. Lektørudtalelse Forfatter: Torben Wendelboe Anvendelse/målgruppe/niveau Værket henvender sig primært til det publikum, der ønsker en overskuelig, præcis introduktion til Henrik Pontoppidans forfatterskab. Beskrivelse: Udgivelsen er Pontoppidan-kenderen Niels Kofoeds markering af 150-året for Pontoppidans fødsel. Artiklerne er foredrag og tidligere trykte bidrag, fx genkendes "Forfatteren og hans [...]

10. Henrik Pontoppidan – Anarkismen og demokratiets tragedie

Bogen giver en sammenfattende gennemgang af hele forfatterskabet i dets udvikling fra anarkismen som en bærende politisk utopi i 80'erne hos Ibsen, Strindberg, den unge Pontoppidan, over 90'ernes symbolisme og nyromantik til kulturpessimismen og katastrofestemningen ved første verdenskrigs begyndelse. Køb Kategorier August Strindberg B.S Ingemann Digte Essays Forelæsninger Fortolkninger Goethe Grundtvig H.C Andersen Harald Kiddes [...]