32. Esoterismen i dansk litteratur

Bogen består af seks artikler, der kredser om B.S. Ingemann, H.C. Andersen og Henrik Pontoppidan, “alle tre store hermetikere, og hermetiske ideer findes overalt i deres litterære værker”

Lektørudtalelse
Forfatter:
Marianne Majgaard Jensen Anvendelse/målgruppe/niveau. Til inspiration for studerende i litteraturfag på videregående uddannelser.

Beskrivelse:
Esoterisk og hermetisk (ses som synonymer) bruges om hemmelig og kontroversiel viden, fx i alkymi, astrologi og okkultisme. Esoterisme fik bl.a. betydning for romantikken med dens idealer om helhedstænkning baseret på intuition og følelser.
Bogen består af seks artikler, der kredser om B.S. Ingemann, H.C. Andersen og Henrik Pontoppidan, “alle tre store hermetikere, og hermetiske ideer findes overalt i deres litterære værker” (fra omslagsteksten). Den første artikel (om esoterisme i romantikken med eksempler fra Ingemann og Andersen) og den anden artikel (om Ingemann) behandler emnet pædagogisk klart og velskrevet.
De sidste fire artikler kredser om Pontoppidans forfatterskab med hovedvægt på forfattere og retninger, der har påvirket ham. Her formidles esoterisme ikke klart som bærende tema, så skønt det er interessant forfatterskabslæsning, svarer indholdet ikke til bogens titel og omslagstekst.
Niels Kofoed (f. 1930), mangeårig underviser i litteratur på videregående uddannelser, har et omfattende litteraturteoretisk forfatterskab bag sig.

Sammenligning:
Kofoed har tidligere skrevet om den hermetiske tradition og om de tre forfattere, og store dele af artiklerne har været bragt i hans tidligere bøger.

Samlet konklusion:
Artiklerne om esoterisme og Ingemann er spændende. I de fire artikler om Pontoppidan er sammenhængen til esoterismen ikke tydelig. Bogen kan bruges som inspiration til opgaveskrivning på videregående uddannelser