Kategori: Litterære værker

39. Tre skuespil

Tre skuespil, der hver især illustrerer tre forfatteres personlige kriser, og illustrerer hvordan de forløses kunstnerisk. Det sluttede bord: 8 roller (7 mænd, 1 kvinde), 8 scener. Henrik Ibsens forvandling: 5 roller (4 mænd, 1 kvinde), 9 scener. Strindberg i Holte: 10 roller (5 mænd, 5 kvinder), 11 scener. Det sluttede Bord - scener af [...]

35. Københavnerdrenge i krigens skygge

Der har i de senere år været en stor interesse for tiden før og efter anden verdenskrig. Interessen har især samlet sig om historiske og politiske emner i den globale sammenhæng, medens hverdagen kun er blevet sparsomt belyst. Nærværende bog er en skildring af en families liv i København oplevet og set i øjenhøjde med [...]

27. Københavns bombardement 1807

Københavns bombardement 1807 - Danske digteres øjnevidneskildringer   Bogen indeholder en historisk indledning om den politiske situation i årene omkring 1800, en beskrivelse af Slaget på Rheden 1801, bombardementet i 1807 og bortførelsen af den danske flåde til England. Hovedafsnittet er elleve beretninger af kendte danske forfattere hvoraf tre - Blicher, Ingemann og Carsten Hauch [...]

23. Udkast til en politisk didaktik

Mennesket har i virkeligheden ikke andre fjender i denne verden at frygte end sig selv. Derfor må det lære gennem selvransagelse og fornuft at løse sine konflikter inden for grænser, som den menneskelige natur sætter. Forlaget skriver: Denne bog handler om didaktik, dvs. læren om undervisningens mål og indhold. En politisk didaktik må således handle [...]

20. Forstår vi, hvad vi siger i Øresundsregionen?

Causeri om faldgruber i dansk-svensk sprogbrug En bog omkring sprog og grammatik i forhold til Øresundsregionen. Det er en studiebog, som henvender til folk bosat i Øresundsregionen. Køb Kategorier August Strindberg B.S Ingemann Digte Essays Forelæsninger Fortolkninger Goethe Grundtvig H.C Andersen Harald Kiddes Henrik Ipsen Henrik Pontoppidan Historie Jacob Paludan Karen Blixen Kierkegaard Litterære værker [...]

10. Henrik Pontoppidan – Anarkismen og demokratiets tragedie

Bogen giver en sammenfattende gennemgang af hele forfatterskabet i dets udvikling fra anarkismen som en bærende politisk utopi i 80'erne hos Ibsen, Strindberg, den unge Pontoppidan, over 90'ernes symbolisme og nyromantik til kulturpessimismen og katastrofestemningen ved første verdenskrigs begyndelse. Køb Kategorier August Strindberg B.S Ingemann Digte Essays Forelæsninger Fortolkninger Goethe Grundtvig H.C Andersen Harald Kiddes [...]

7. Myter og Intellekt

Denne bog er desværre udgået. Kategorier August Strindberg B.S Ingemann Digte Essays Forelæsninger Fortolkninger Goethe Grundtvig H.C Andersen Harald Kiddes Henrik Ipsen Henrik Pontoppidan Historie Jacob Paludan Karen Blixen Kierkegaard Litterære værker Politik Steen Blicher Tove Ditlevsen Tilbage

6. Friheden i europæisk belysning

Aksiomer i den politiske teori | Opfattelsen af mennesket i politik | Staten og individet | Nation og nationalisme | Liberalisme og socialisme | Dimensionernes forvandling | Frihedens faser - politisk og kulturelt | Moralens grundlag - | Progressiv universalisme - idé og myte Køb Kategorier August Strindberg B.S Ingemann Digte Essays Forelæsninger Fortolkninger Goethe Grundtvig [...]

4. Hovedlinier i dansk litteratur

Denne bog er desværre udgået. Kategorier August Strindberg B.S Ingemann Digte Essays Forelæsninger Fortolkninger Goethe Grundtvig H.C Andersen Harald Kiddes Henrik Ipsen Henrik Pontoppidan Historie Jacob Paludan Karen Blixen Kierkegaard Litterære værker Politik Steen Blicher Tove Ditlevsen Tilbage