23. Udkast til en politisk didaktik

udkast-til-en-politisk-didatik

Mennesket har i virkeligheden ikke andre fjender i denne verden at frygte end sig selv. Derfor m√• det l√¶re gennem selvransagelse og fornuft at l√łse sine konflikter inden for gr√¶nser, som den menneskelige natur s√¶tter.

Forlaget skriver:
Denne bog handler om didaktik, dvs. l√¶ren om undervisningens m√•l og indhold. En politisk didaktik m√• s√•ledes handle om de m√•l samfundet stiller op for udviklingen som helhed – ikke blot de v√¶rdier nationalstaten er bygget op p√•, og som har deres naturlige overbygning i de europ√¶iske f√¶llesskaber, men ogs√• de retningslinjer, som skal g√łres g√¶ldende i verdenssamfundet. Det g√¶lder en diskussion af flg. Sp√łrgsm√•l:
Er det borgerlige Danmark i stand til at formulere og fastholde en liberal, konservativ politik som forener individets frihed med velfærdsstatens opretholdelses?
Findes der en borgerlig videnskabs- og kulturpolitik, der kan bringe os videre efter kulturradikalismens og marxismens kollaps?

Ekspropriationen af selvet og dehumaniseringen i alle dens moderne aspekter er vor tids store tema. Kontinuitetsbevidsthedens endeligt og historiens d√łd bevirker, at abnormiteten bliver norm i det gr√¶nse- og forskelsl√łse samfund og dermed rykker mulighederne for en verdenseksplosion n√¶rmere.