Forfatter: @dministr@tor

44. H. C. ANDERSEN – THE MAN AND HIS WORKS

THE MAN AND HIS WORKS It depicts him as the genius and deeply peculiar person he was, for better or worse, and reviews and interprets his most famous fairy tales. If he had known that his fairy tales would be read all over the world, he would hardly have been surprised. He was convinced that [...]

43. Jacob Paludan – Ambivalensens digter

Selv om Jacob paludan (1896-1975) er en af Danmarks store forfattere i det 20'ende århundrede, er den kritiske litteratur om hans forfatterskab ganske lille. Der findes ikke nogen egentlig monografi, som giver en dækkende gennemgang af hans romaner og en generel karakteristik af hans placering i den danske litteratur. Denne mangel har jeg forsøgt at [...]

42. Karen Blixens fortællekunst

Selv om Karen Blixens liv er blevet fortalt i mange bøger, så er der aldrig blevet skrevet en bog om hendes samlede, litterære produktion. Jeg har derfor sat mig for at give en gennemgang og fortolkning af alle hendes værker ud fra det overordnede synspunkt: Karen Blixens fortællekunst. En kronologisk gennemgang af Karen Blixens (1885-1962) [...]

41. Stil og tema i Tove Ditlevsens forfatterskab

En analyse af Tove Ditlevsens (1917-1976) forfatterskab kronologisk fra de første romaner til de sidste selvbiografiske udgivelser. Skønt Tove Ditlevsen (1917-1976) hører blandt 1900-tallets bedste og mest læste danske forfattere, er hendes store forfatterskab aldrig blevet genstand for en videnskabelig udfordring i egentlig forstand. Det har været hendes person og privatliv samt hendes karriere, som [...]

40. B.S. Ingemann som eventyrdigter

(Ingemann Selskabets skriftserie, nr. 13) Om B.S. Ingemanns (1789-1862) eventyrdigtning, som rækker fra den fantastiske fortælling til det allegoriske kunsteventyr og den esoteriske eventyrroman. Ingemanns eventyrdigtning er sammensat og mangfordig i flere henseender. Grundstammen er den fantastiske fortælling, der med afsæt i hverdagen strækker sig til eventyrets fantasiverden og den dæmoniske åndeverden. Eventyret er for [...]

39. Tre skuespil

Tre skuespil, der hver især illustrerer tre forfatteres personlige kriser, og illustrerer hvordan de forløses kunstnerisk. Det sluttede bord: 8 roller (7 mænd, 1 kvinde), 8 scener. Henrik Ibsens forvandling: 5 roller (4 mænd, 1 kvinde), 9 scener. Strindberg i Holte: 10 roller (5 mænd, 5 kvinder), 11 scener. Det sluttede Bord - scener af [...]

38. August Strindberg – liv og værk

Efter min opfattelse beror August Strindbergs storhed på hans evne til at forny teatret gennem et omfattende kendskab til den litterære tradition. Da der aldrig er skrevet en biografisk fremstilling af August Strindbergs liv og heller ikke findes nogen større undersøgelser af hans forfatterskab, har jeg sat mig for at råde bod på denne mangel. [...]

37. Grundtvig og Ingemann – et venskabs historie

Tilbage En venskabs historie om det 40 år lange venskab mellem N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og B.S. Ingemann (1789-1862). Lektørudtalelse Marianne Majgaard Jensen Anvendelse/målgruppe/niveau Denne bog er først og fremmest til teologer og litterater Beskrivelse Grundtvig og Ingemann var venner i 40 år trods store forskelle i deres holdninger til litteratur, teologi, samfund og politik. Det [...]

36. De fire elementers poetik

Tilbage De fire elementer er en betegnelse for de grundstoffer som verden ifølge den græske naturfilosofi er opbygget af. Ild, luft, jord og vand udgør disse elementer og de har spillet en meget væsentlig rolle som strukturdannende og symbolbærende faktorer i den europæiske billedkunst og litteratur. Også i dansk litteratur har de været af stor [...]

35. Københavnerdrenge i krigens skygge

Der har i de senere år været en stor interesse for tiden før og efter anden verdenskrig. Interessen har især samlet sig om historiske og politiske emner i den globale sammenhæng, medens hverdagen kun er blevet sparsomt belyst. Nærværende bog er en skildring af en families liv i København oplevet og set i øjenhøjde med [...]