35. Københavnerdrenge i krigens skygge

Københavnerdrenge-i-krigens-skygge

Der har i de senere år været en stor interesse for tiden før og efter anden verdenskrig. Interessen har især samlet sig om historiske og politiske emner i den globale sammenhæng, medens hverdagen kun er blevet sparsomt belyst.

Nærværende bog er en skildring af en families liv i København oplevet og set i øjenhøjde med 1930’ernes sociale udvikling. Det er erindringsstof og hverdagsbilleder fra en verden af i går fastholdt gennem en kalejdoskopisk hukommelse.