10. Henrik Pontoppidan – Anarkismen og demokratiets tragedie

Bogen giver en sammenfattende gennemgang af hele forfatterskabet i dets udvikling fra anarkismen som en bærende politisk utopi i 80’erne hos Ibsen, Strindberg, den unge Pontoppidan, over 90’ernes symbolisme og nyromantik til kulturpessimismen og katastrofestemningen ved første verdenskrigs begyndelse.