26. Løvens Bastion – H.C. Andersen

Foredrag og essays fra H.C. Andersen-året. 2006

Tolv tekster til belysning af H.C. Andersens (1805-1875) forfatterskab i dets mangfoldighed af eventyr, dramatik, rejseskildring og roman med vægt på digterens afhængighed og benyttelse af de store europæiske idéstrømninger og den globale eventyrtradition