43. Jacob Paludan – Ambivalensens digter

Jacob-Paludan

Selv om Jacob paludan (1896-1975) er en af Danmarks store forfattere i det 20’ende ĂĄrhundrede, er den kritiske litteratur om hans forfatterskab ganske lille.
Der findes ikke nogen egentlig monografi, som giver en dækkende gennemgang af hans romaner og en generel karakteristik af hans placering i den danske litteratur.
Denne mangel har jeg forsøgt at afhjælpe med denne foreliggende bog.

Gennemgang af Jacob Paludans (1896-1975) romaner med en generel karakteristik af hans placering i dansk litteratur.

Lektørudtalelse
Carsten Güllich-Nørby

Kort om bogen
Savnet litteraturhistorisk gennemgang af Jacob Paludans bøger. Jacob Paludan(1896-1975) er en af Danmarks store forfattere i det 20. århundrede. For dig som interesserer dig for dansk litteratur, og fx oplagt til en gymnasieopgave

Beskrivelse
Litteraten Niels Kofoed analyserer Jacob Paludans forfatterskab i kronologisk rækkefølge. Debutromanen er De vestlige Veje fra 1922. Næste roman er Søgelys fra 1923. Herefter følger En vinter lang fra 1924 og Fugle omkring fyret fra 1925. I 1927 kom Markerne modnes og Jørgen Stein (Ved Hans Hertel) i 1932-33.Jacob Paludan var både forfatter og journalist. Bogens sidste afsnit beskriver Paludan som forfatter af essays og artikler, bl.a. de to essaysamlinger Søgende aander fra 1943 og Skribenter på yderposter fra 1949. Niels Kofoed (f. 1930) er Cand.mag.,tidligere lektor, anmelder og anerkendt litterat med flere afhandlinger bag sig om bl.a. H. C. Andersen

Vurdering
Savnet bog om et stort forfatterskab, hvor Niels Kofoed suverænt formidler sine analyser.

Andre bøger om samme emne/genre
Der findes ikke andre fuldstændige analyser af Paludans forfatterskab, men Paludan er selvfølgelig med i litteraturhistoriske oversigtsværker.