13. Grundtræk af en europæisk poetik

Religion og æstetik i romantik og modernisme

 

Indhold:
Et moderne udgangspunkt for en historisk betragtning (Poesien og det irrationelle) | Europæisk romantik (Om oprindelsen af den romantiske doktrin | Det religiøse problem i tysk universalromantik | Den romantisk-poetiske fænomenologi) | Nogle hovedtyper i dansk romantik (Poesi og reliogion hos Grundtvig | Æstetik og kristendom hos Kierkegaard | Livssynets formulering hos H.C. Andersen) | Symbolisme og modernisme (Symbolismen i Frankrig | Psykologi og poesi | Det absurde og den religiøse værdioplevelse)