14. Den ukendte Ingemann

Intertekstuelle problemer og arketypiske m√łnstre i B.S. Ingemanns forfattersk

Portræt af den danske digter og forfatter B.S. Ingemann (1789-1862) m.h.p. hans centrale placering i europæisk romantik og dansk guldalder.

Lekt√łrudtalelse
Forfatter:
Torben Wendelboe I H.C. Andersen og B.S. Ingemann РEt livsvarigt venskab, 1992, placerede Niels Kofoed så at sige Ingemann lidt indirekte på en central plads som H.C. Andersens indflydelsesrige rådgiver. Her tager han skridtet fuldt ud og placerer Ingemann som en miskendt, ægte romantiker, den eneste danske ved siden af Schack Staffeldt. Kofoed vil (gen)indsætte Ingemann på den plads, han mener tilkommer ham.
Hans analyser omfatter en r√¶kke af Ingemanns ungdomsv√¶rker, s√•ledes De sorte riddere, som affejes af litteraturhistorien, mens Kofoed kalder heltedigtet det “geniale ungdomsv√¶rk”. Ogs√• Ingemanns noget nedvurderede dramatik, som han ellers fik en vis folkeyndest p√•, underkastes fornyet analyse; her fremh√¶ves bl.a. Mithridat, som litteraturhistorien ogs√• er h√•rd ved. En fornyet analyse af det store historiske forfatterskab med bl.a. Valdemar Seier understreger karakteren af Ingemanns store, imponerende projekt.
Bogen henvender sig primært via sit sigte til faglitterater og opfordrer til fornyet diskussion af Ingemanns placering i Guldalderlitteraturen Men den kan læses af alle interesserede og er på den vis et interessant bidrag til den yderst sparsomme Ingemann-litteratur